Delavnica / laboratorij 2. nadstropje W217 W218 W220 W221 W222 L202 L203 L210 L212

Za dodatne informacije prosim kliknite na željeni prostor.

Delavnica / laboratorij 2. nadstropje

• W217 Kompetenčno središče za EKO-energijo

Posredujejo se naslednje učne vsebine:

Projekt cevna svetilka

Spoznavanje instalacijskih komponent za cev (fittingi, zaporne armature, cevovodi) in povezovalnih tehnik (spajkanje, prešanje, vijačenje)
Instaliranje preprostega tokokroga s 5 V USB mrežnim delom, stikalom, platino 14 Led (uporaba predznanja elektronike iz 1 razreda)
Montaža električnih in hidravličnih komponent

Ustvarjanje toplote / shranjevanje energije / razdeljevanje energije
Spoznavanje ogrevalnih kotlov
Zagon ogrevalnih kotlov na biomaso
KWB Easyfire peč na pelete
KWB Multifire
Zagon toplotne črpalke za zrak in vodo Buderus
Hidravlična kretnica (650l rezervoar za vročo vodo) za izravnavanje in razdeljevanje energije

Ogrevalni krogi
Hidravlično načrtovanje ogrevalnih krogov (radiatorsko in površinsko ogrevanje)
Elektrotehnično načrtovanje, instalacija in zagon ogrevalnih naprav
Uravnavanje in krmiljenje ogrevalnih naprav

Krmilna tehnika / programiranje
Objektu prilagojeno programiranje s krmilno tehniko Sigmatek
Projekt ustvarjanje toplote
Projekt dodajalna vezava s tripotnim ventilom

Opremljenost:
Skupno 6 delovnih mest s po enim talnim in enim radiatorskim ogrevalnim krogom. Vsa delovna mesta so opremljena s hidravličnimi komponentami Geberit, Wilo in Herz. Uravnavanje in krmiljenje poteka prek strojne in programske opreme Sigmatek. Poleg tega so v laboratorijski delavnici trije ogrevalni kotli (KWB Easyfire, KWB Multifire in črpalka za zrak in vodo Buderus), priključeni na hidravlično kretnico. Osem računalniških delovnih mest je opremljenih z moderno programsko opremo za načrtovanje elektrike in krmilno tehniko za razno projektno delo.

360° HTL1 Lastenstraße

 

• W218 Pnevmatika in hidravlika

Fluidna tehnika zaznamuje pnevmatsko in hidravlično pogonsko in krmilno tehniko. Prve korake opravimo v 2. in 3. letniku s pnevmatskimi krmili. Naslednji korak je „pot-načrt-krmilo“ in potem sledi že prehod v elektropnevmatiko. Posebno pomembna nam je primerna izdelava pnevmatskih načrtov in načrtov ožičenja. Pri delu nam je v pomoč osem izredno dobro opremljenih pnevmatskih delovnih mest. Na voljo sta nam tudi dve hidravlični stojišči. Učenci in učenke tako spoznavajo način delovanja fluidskih sistemov in so usposobljeni na računalnikih izdelati shematske diagrame in jih interpretirati. V 4. in 5. letniku sledijo oblikovanje, izračunavanje in krmiljenje s PLC (računalnik) in regulacija.


360° HTL1 Lastenstraße

 

• W220 Pnevmatika, krmilna tehnika

- Pnevmatika:
Elektropnevmatika - Od diagrama poti po korakih prek verige poteka do delujoče uporabe.

- Krmilna tehnika:
- Konvencionalna krmiljenja - Krmiljenja s shranjevalnikom, ki se lahko programirajo (SPS sistemi)

Od zasnove stikalnega načrta, ožičenja strojne opreme s preverjanjem signalov, izdelave programa pa vse do zagona vključno z analizo napak.
"Razvijanje stikalnega načrta, zgradba in analiza napak, programiranje in zagon, dokumentiranje"

360° HTL1 Lastenstraße

 

• W221 Računalniška in omrežna tehnika

Spoznavanje posameznih računalniških komponent, obratovanje računalnikov, iskanje napak in reparatura, inštalacija operacijskih sistemov in uporabniška programska oprema, obratovanje SBC-ja (Raspberry Pi), konfiguracija omrežnih komponent.


360° HTL1 Lastenstraße

 

• W222 Priprava dela

Posredovanje potrebnih procesov in pripadajočih dokumentov, ki jih potrebujemo za izdelavo „izdelkov“, sem spadajo med drugim:
- predhodni izračun (časi izdelave, material, …)
- povpraševanje
- ponudba
- naročilo
- potrditev naloga
- delovni načrti
- kosovni seznami za proizvodnjo
- seznam razpoložljivega materiala / predlogi za naročanje
- zapisnik vstopa blaga
- dobavnica
- račun

Da bi naše učence na teh področjih kar najbolje pripravili na potrebe gospodarstva, poskušamo na te teme posredovati osnove – pri posameznih temah pa gremo tudi v podrobnosti.

Pri tem delamo s tehničnimi pripomočki: Office komponentami (Excel, Word, PowerPoint, …..), ERP sistem AP+ Applus da bi prikazali načine dela, ki so zelo blizu tistim v gospodarstvu.

360° HTL1 Lastenstraße

 

• L202 Laboratorij za avtomatizacijsko tehniko 2

V tem laboratoriju se učenci in učenke s pomočjo osnovnih vaj seznanijo z merilnimi in kontrolnimi tehnikami. Začnejo z enostavnim merjenjem, pri čemer merijo tokove in napetost in prikazujejo časovni potek. Nato postavijo regulacijske zanke in s pomočjo merjenja električne velikosti analizirajo njihovo funkcijo. S temi vajami učenci in učenke spoznavajo ravnanje, funkcijo in parametrsko optimizacijo regulacije.

• L203 Laboratorij za informacijsko tehniko

V laboratorijih se učenci in učenke seznanijo z različnimi omrežnimi komponentami, s konfiguracijo, z gradnjo in upravljanjem računalniških omrežij. Ukvarjajo se s programiranjem in upravljanjem mikroprocesorjev. Del pouka je tudi spoznavanje objektov s pomočjo programske opreme za digitalno slikanje.

• L210 Laboratorij za energetske sisteme

V laboratoriju za energetske sisteme se učenci in učenke seznanijo z osnovami elektrotehnike (tehnika za enosmerni, izmenični in enohitrostni trifazni tok). V ospredju je uporaba pomembnih elektrotehniških merilnikov (multimeter, vatmeter in osciloskop).


360° HTL1 Lastenstraße

 

• L212 Laboratorij za energijo in okoljsko tehniko

Cilj tega laboratorija je usmeriti vsakdanje ravnanje z energijo in okoljem od nepremišljenega pasivnega k aktivnemu načinu gledanja, na katerega se da vplivati. S tem naj bi tako z ekonomskega kot tudi z ekološkega stališča generirali ravnanja, ki jih je mogoče načrtovati in nanje vplivati. Tematska težišča so široko posejana in obsegajo naslednje:
- osnove tehnične termodinamike,
- klimatska tehnika,
- alternativne energije (fotovoltaika, vetrna energija, vodikova tehnika, toplotne črpalke),
- okoljska tehnika – poskusi za čiščenje odplak s pomočjo sedimentacijske naprave.

360° HTL1 Lastenstraße

 

 

Delavnica / laboratorij 1. nadstropje W102 W103 W105 W106 L103 L102 L110a L110 L111 W109 W110 W111 W112 W113 W114

Za dodatne informacije prosim kliknite na željeni prostor.

Delavnica / laboratorij 1. nadstropje

• W102 Elektronika 1

Osnove elektronike:
- osnovne velikosti električnega tokokroga
- uporaba cevk in električnih priključkov
- kabelske povezave
- izdelovanje Schuko- in CE podaljškov

Osnove elektronike:
- zlotani spoji na luknjani platinini plošči
- spajkanje elektronskih sestavnih delov (osvinčen in SMD)
- uporaba optoelektronskih sestavnih delov
- izračunanje in gradnja elektronskih vektorskih vrst
- CAD podprto oblikovanje prevodniških plošč s programom EAGLE
- proizvodnja plošče tiskanega vezja po postopku „negative resist“.

Projektna soba za diplomske in projektne naloge zaključnih razredov.
 

360° HTL1 Lastenstraße

 

• W103 Kompetenčno središče za avtomatizacijo

Uporaba naslednjih industrijskih stikalnih naprav:
- Senzorji in aktorji
- Naprave za uravnavanje, pogoni
- Naprave za upravljanje in prikazovanje
- Postaje procesa (IPC in SPS)
- Sistemi fieldbus vodil

Učencu pri posameznem in skupinskem delu posredujemo naslednje kompetence:
Celovito in v rešitve usmerjeno mišljenje
- Sposobnost za timsko delo
- Kvalificirana znanja v različnih SPS sistemih in vizualizacijah
- Součinkovanje strojne in programske opreme.

Ponazoritev s pomočjo praktičnih modelov:
Modeli drsnih vrat
- Transportni trakovi
- Pnevmatske tehnološke postaje

• W105 Kompetenčno središče za energijo in tehniko shranjevanja

K znanjem na področju elektrotehnike danes seveda spadajo tudi obnovljive energije in na to temo bomo adaptirali sobo W105. Na nadstrešku smo montirali 3 naprave s PV moduli, pri čemer se vsaka plošča posamezno spravi v prostor. V notranjosti lahko priključimo posamezne module in jih dodelimo delovnim mestom.

Na delovnem mestu se naprava poveže z inverterjem in shranjevalnikom. Poleg tega lahko spravimo napravo tudi na internet na platformo, da ta znanja posredujemo učencu.

- PV moduli - Inverter - Shanjevalnik - Upravljanje energije - Analiza podatkov - Vizualizacija podatkov

Za našo elektriko skrbi sonce! Električno energijo za temni del dneva dobivamo iz shranjevalnikov, ki se polnijo čez dan. Ravnanja s to tehniko se naše učenke in učenci naučijo v našem kompetenčnem središču!

360° HTL1 Lastenstraße

 

• W106 Stavbe in hišna tehnika

Spoznavanje KNX (EIB) – bus sistema, ki je po vsem svetu pozicioniran kot standard za hišno tehniko in tehniko stavbnih sistemov.

Primerjave s konvencionalnimi elektroinstalacijami… Prednosti (morebitne slabosti) bus sistema.

Priprava realnih projektnih nalog pri posameznem delu, npr.: usmerjanje razsvetljave, časovne funkcije, izmenjalne – križne vezave, povratne informacije, upravljanje žaluzij, funkcije dimanja…

Spoznavanje programske opreme „ETS xx“, da bi lahko začeli s projektiranjem.

Vključitev internetnih modulov – IP – prehodov, da bi lahko na tablicah in pametnih telefonih videli upodobitev naprave oziroma tudi iz daljave izvajali funkcije preklapljanja.

Varnostna tehnika – Uvod v alarmno tehniko – zakonske osnove: smernice VSÖ, TRVE…

Razvoj koncepta – Ugotavljanje šibkih točk stavbe – Možne nevarnosti: tatvina, sabotaža, vandalizem…

Zgradba – in ožičenje realne alarmne naprave v skupinskem delu, zagon različnih senzorjev: magnetni kontakti, javljalniki dima, javljalniki vode, radijski javljalniki, javljalniki gibanja, sirene…

Programiranje alarmne naprave – (programska oprema INIM) – določitev con, parametrizacija vseh con.

360° HTL1 Lastenstraße

 

• W109 Elektroinstalacije

V delavnici se uporabljajo naslednje komponente:
- Tržno običajen elektroinstalacijski material
- Različne svetilke in svetila
- Mala krmiljenja
- Števčni razdelilniki
- Transformatorski razdelilniki

Težišča te delavnice tvorijo naslednje vaje:
- Vse osnovne vezave v elektroinstalaciji (izklop, izmenična vezava, križna vezava, izklopna vezava, avtomat za stopnišče)
- izračun, risanje, zgradba, ožičenje raznih razdelilcev toka
- preverjanje in protokoliranje električnih naprav
- izdelava knjige objekta po veljavnih zakonih in normah
- programiranje malih krmiljenj

360° HTL1 Lastenstraße

 

• W110 Krmilna tehnika

Delavnica je sodobno opremljena. Sveži barvni odtenek ustvarja primerno ozračje za učenje. V delavnici se ukvarjamo z zgradbo in zagonom povezano ožičenih krmiljenj. Učenke in učenci delajo samostojno na vadbenih tablah in vzpostavijo vezave po zastavljeni nalogi. Vezave se konfigurirajo, ožičijo in zaženejo v skladu s prakso. Za vsako učenko in vsakega učenca je na voljo lastna vadbena tabla ter potrebno orodje. Pouk je mogoče zanimivo oblikovati z modernimi mediji, kot sta projektor in televizor.

360° HTL1 Lastenstraße

 

• W111 Osnove elektrotehnike

Poučujemo predmete GE, ET1 (Osnove elektrotehnike, Elektrotehnika 1)

Učencem naj bi približali osnovne veščine elektrotehnike, mednje pa spadajo:
Označevanje vodov - Vodi - Kabli - Merjenje električnih količin - U-napetost [Volt], I-tok [Ampere], R-upor [Ohm] - Popravila naprav - Naprava Sat - Obdelava koncev kabla - Sponke - 230/400VAC osnovna znanja

• W112 Avtomatizacijska tehnika

- Zgradba in princip delovanja SPS
- Spoznavanje: bus sistemov, vmesnikov, senzorjev/aktorjev
- Osnove digitalne tehnike in obdelave analognih vrednosti
- Programiranje SPS na praksi podobnih primerih

360° HTL1 Lastenstraße

 

• W113 Industrijska elektronika 3

Razvoj in izdelava preprostih vezij mikroelektronike.

Priprava dokumentacije za izdelavo na naslednji način:
vezalni načrt - layout po obstoječih predpisih o EMC - izdelava filma za postopek jedkanja po vnaprej določenih pravilih oblikovanja - načrt vezja - vrtalni načrt - seznami kosov za nabavni in proizvodni proces.

Izdelava tiskanih plošč v proizvodnji tiskanih vezij po običajnih postopkih jedkanja - Izdelava in zagon vezja - Eventualno iskanje napak s primernimi merilnimi postopki - (digitalni multimeter, osciloskop) - Priprava dokumentacije za avtomatsko izdelavo

• W114 Elektronika 2

- osnovna izobrazba v elektrotehniki
- elektronika (vsi letniki)
- elektroinštalacija
- razpletanje plošč tiskanega vezja (kot konstruktcijske vaje) z navezano proizvodnjo in obratovanjem
- programiranje mikrokontrolerjev


360° HTL1 Lastenstraße

 

• L102 Laboratorij za mehatroniko

Laboratorij za mehatroniko nudi možnost za širjenje in poglabljanje znanja na področju mehatronike-avtomatizacije-robotike s pomočjo praktičnih laboratorijskih preskušenj – kot npr. priprava učencev in učenk na SPS-programiranje za krmiljenje proizvodnih linij ali spoznavanje enostavnih robotskih sistemov in njihova gradnja ter njihovo programiranje. Učni pripomočki so sestavni deli kot aktorji (e-motor, pnevmatski cilinder, ventili itd.), senzorji (stikala za prižiganje iz bližine itd.) in raznovrstne naprave kot robot z mehansko roko ali premični robot.


360° HTL1 Lastenstraße

 

• L103 Laboratorij za proizvodno tehniko

V laboratoriju za proizvodno tehniko se učenke in učenci seznanijo z najrazličnejšimi postopki za preverjanje materialov. Eno pomembnih težišč je samostojna priprava potekov poskusov in njihovo dokumentiranje, na podlagi veljavnih norm.

Opravijo se vaje na naslednjih tematskih področjih:
- Preverjanje materialov: poskus z vlečenjem - določitev e-modula
- Preverjanje materialov brez uničenja: pregled z ultrazvokom
- Preverjanje trdote: Vickersov, Rockwellov, Brinellov postopek
- Metalografija: mikroskopski pregled kovinskih mikrostruktur

Izobraževanje učencev v laboratoriju za proizvodno tehniko je pomembna dopolnitev strokovno specifičnega in praktičnega strokovnega pouka.

360° HTL1 Lastenstraße

 

• L110 Laboratorij za pogonsko tehniko

V laboratoriju za pogonsko tehniko je v ospredju praktična izobrazba na področju moderne električne pogonske tehnike. S praktičnimi vajami v laboratoriju učenci in učenke utrjujejo znanje, ki so ga pridobili/e v teoretskem pouku. Medtem ko prve vaje učencem in učenkam prikazujejo funkcijo elektičnih naprav kot npr. transformatorjev, asinhronih in sinhronih naprav ter naprav na enosmerni tok v „klasičnih“ preskusih kot prosti tek, kratek stik in obremenjevanje, se v zaključnem letniku seznanijo z moderinimi pretvorniki (frekvenčni pretvorniki, štirikvadrantni statični pretvorniki).


360° HTL1 Lastenstraße

 

• L110a Laboratorij za avtomatizacijsko tehniko 1

V laboratoriju za avtomatizacijsko tehniko 1 učenci in učenke s pomočjo računalnikov izvedejo poskuse iz področij kombinatorike - sekvenčne logike – krmilnikov s pomnilnikom. Poleg tega je laboratorij učencem in učenkam na voljo za izvajanje raznih projektnih in diplomskih nalog.

• L111 Laboratorij za elektroniko

V laboratoriju za elektroniko je na voljo več kot deset delovnih mest opremljenih z računalniki ter z modernimi merilniki, osciloskopi in s sistemi za zbiranje podatkov. Gradnja elektronskih vezij poteka s pomočjo poskusnih plošč z vtičnimi elementi ali z vtično ploščo. Pri vajah v laboratorijih so v pomoč tudi simulacije na računalnikih.

 

 

Delavnica pritličje WE16 WE17 WE02 WE03 WE12_13 WE11 WE07 WE08 WE06 LE11 LE12 LE01 WE05 WE14 WE09 LE02 LE11

Za dodatne informacije prosim kliknite na željeni prostor.

Delavnica pritličje

• WE02 Rezkanje

Uporaba naslednjih obdelovalnih strojev: Rezkalni stroj DECKEL FP1

Učna snov:
Obdelava kovin in umetnih mas na konvencionalnih rezkalnih strojih. Učencu/učenki se v posamičnem delu posreduje naslednja snov in naslednje kompetence: Ravno rezkanje (obodno ravno, čelno rezkanje), profilno rezkanje, vrtanje, profilno vrtanje, strganje, rezanje navojev, ipd.

360° HTL1 Lastenstraße

 

• WE03 Struženje

Uporabljajo se naslednji stroji: 8 kosov stružnic Weiler Ena stružnica Vöst, en namizni vrtalnik

Učencem v skupinah po 8 učencev posredujemo osnove struženja. Učenci se poleg varnostnih smernic seznanijo z različnimi orodji za struženje in merilnimi orodji. Poleg tega obdelujemo različne materiale. Pri tem se povežejo teoretična znanja s praktičnimi uporabami.

360° HTL1 Lastenstraße

 

• WE05 Površinska tehnika

Uporaba raznih postopkov pri površinski tehniki omogoča spremembo in preoblikovanje površinskih lastnosti. To ima vpliv na korozijo, tribologijo, estetski-dekorativni učinek in vrsto funkcionalnih lastnosti (električno ali toplotno prevodnost, odbojnost).

Pri površinski tehniki uporabljamo naslednje postopke:
- strjevanje
- mehčanje
- površinsko strjevanje
- bruniranje
- eloksiranje

• WE06 Kovačija

Kovanje je oblikovanje obdelovancev brez ostružkov z udarci ali pritiskom, večinoma v žarečem stanju.

Pri tem spodbujamo rokodelske in kreativne sposobnosti ter sodelovanje s partnerjem.

Obdelovanci: žlice za čevlje –odpirač za pisma – stojalo za zvonec

360° HTL1 Lastenstraße

 

• WE07 Mehanično osnovno izobraževanje 1

V tej delavnici se posredujejo osnove za strojegradnjo in mehatroniko. Osnove v prvem letu obsegajo: Pravilno ravnanje z merilnimi sredstvi, zarisovanje, točkanje, centriranje, vrtanje, piljenje, upogibanje, ravnanje z različnimi materiali, kot so jeklo, aluminij, les, plastika, ter montiranje in sestavljanje komponent. Obdelovanci: primež, držalo za tiskane plošče ipd.

360° HTL1 Lastenstraße

 

• WE08 Kompetenčno središče za mehatroniko

V kompetenčnem središču za mehatroniko se povezujejo tri elementarne tehnologije iz mehanike, elektronike in informacijske tehnike.

Uporaba naslednjih tehnologij:
Robot z zglobno roko, Linearni robot, Elektropnevmatske postaje za rokovanje, Prepoznavanje slik in analiza slik, Transportni sistemi, Tehnika SPS, Senzorji in aktorji

Vsebine izobraževanja:
Programiranje mehatronskih sistemov in industrijskih robotov, Praktična realizacija stikalnih načrtov in delovnih nalogov, Zgradba in zagon električnih in pnevmatskih sklopov, Iskanje napak in odprava napak, Vzdrževanje mehatronskih sistemov in naprav

"Robotika, avtomatizacija, elektropnevmatika, obdelava slik"

360° HTL1 Lastenstraße

 

• WE09 Kompetenčno središče CIM

C - Computer
I - Integrated
M - Manufacturing

Pojem CIM je zbirni pojem za dejavnosti, ki jih v proizvodnih podjetjih podpirajo sistemi kot CAD (Computer Aided Design) in CAM (Computer Aided Manufacturing).

Uporaba naslednjih tehnologij in sistemov:
Sistemi CAD: Autodesk Inventor Professional, PTC-CREO - Sistemi CAM: VANC /MAGNA,GOELAN,TOPSOLID - 3D tiskanje: Alphacam - EMCOTURN 345 -- struženje/rezkanje - EMCO VMC300 -- rezkanje 3 osi - DMU50ecoline -- rezkanje 5 osi - DNC - ACAM -- prenos podatkov - TESAhite 700 -- merjenje obdelovancev - ZOLLER -- merjenje orodij

Vsebine izobraževanja:
- NC programiranje / izdelava kompleksnih 3D posameznih komponent in 3D sklopov
- Izmenjava podatkov med sistemi z naslednjimi formati datotek: IGES – STEP – DXF, Parasolid binarne datoteke, STL
- Prenos podatkov (ASC,MPF) med DNC-PC in stroji z ISO krmiljenjem
- 3D tiskanje / izdelava prototipov, aditivna izdelava
- Projektna dela

360° HTL1 Lastenstraße

 

• WE11 CNC tehnika

Preden lahko izdela obdelovanec na CNC strojih, mora učenec s pomočjo tehnične risbe, pred svojimi "notranjimi očmi" od začetka do konca preigrati za to potrebni potek dela. Določiti je treba, katero orodje se uporabi v katerem vrstnem redu in katere hitrosti rezanja ter pomiki so potrebni. Temu se pridružuje še vrsta napetosti z upoštevanjem ovir na strojni mizi. Šele potem je mogoče napisati CNC program brez napak.

UČNI CILJI
Učenec naj ...
- bo sposoben zaznati in oceniti nevarnosti nezgod na CNC strojih. - spozna zgradbo in delovanje CNC stružnice. - bo sposoben izbrati in izmeriti pravilno orodje. - bo sposoben trdno in varno vpeti obdelovance. - pozna referenčne točke stroja. - bo sposoben vnesti in spremeniti premike točke nič. - bo sposoben napisati, spremeniti in oddelati ISO programe. - pozna povezavo med ISO in VANC. - bo sposoben izvesti prenos podatkov na obdelovalni stroj CNC - in naj bo sposoben izdelati obdelovance v skladu z risbo.

360° HTL1 Lastenstraße

 

• WE12/13 Orodjarstvo in izdelava naprav

V orodjarstvu se izhajajoč iz osnov prvega in drugega razreda na področju struženja, rezkanja, brušenja, montaže dela na zahtevnejših obdelovancih.

Težišča so:
- Delo v majhnih skupinah - Reševanje problemov - Samostojna določitev delovnih korakov

Obdelovanci:
- Nastavljiv izvlačevalnik - Primež - Držalo za krilni merilni vijak - Držalo za vpenjanje navojnih svedrov - Malo orodje kot: kladivo, točkalo, rezilno dleto, vrtljivo dlet

K nalogam učenca poleg tega spada brušenje orodja (vrtalnik, rezkalnik, vrtljivo dleto).

360° HTL1 Lastenstraße

360° HTL1 Lastenstraße

 

• WE14 Montaža in mehanično osnovno izobraževanje 2

Učne vsebine:
Mehanične osnove Merjenje, tolerance in prileganje, hrapavost površine; Zarisovanje, Točkanje, Vrtanje, Hitrost rezanja pri izdelavi z ostružki, Rezanje navojev, Strganje

Kompetence:
Izdelava ravnih površin, površin s koti in površin točno po meri s piljenjem - Izdelava preciznih delov s preprostim ročnim orodjem in stroji - Sestavljanje in montaža

360° HTL1 Lastenstraße

 

• WE16 Proizvodna merilna tehnika

Pri pouku v delavnici in laboratoriju za proizvodno merilno tehniko se učenke in učenci seznanijo z običajnimi tehnikami merjenja in preverjanja za ocenjevanje izdelanega dela. Potem znajo strokovno upravljati merilne naprave in naprave za preverjanje kot npr. SLS projektor, 3D merilno roko, merilno napravo za površine ali dvokoordinatno merilno napravo, določiti in ovrednotiti relevantne merilne količine ter realizirati preproste vizualizacije.

360° HTL1 Lastenstraße

 

• WE17 Zagotavljanje kakovosti

Pri pouku v delavnici in laboratoriju za zagotavljanje kakovosti se izvajajo meritve in preverjanja komponent med drugim s 3D merilnimi napravami ali SMS skenerji. Izdelava koncepta za odpravo napak in izogibanje napakam (FMEA, Ishikawa, diagrami poteka, ...) ter dokumentiranje potekov preverjanj in podatkov o kakovosti so bistven sestavni del pouka.

360° HTL1 Lastenstraße

 

• LE01 Obdelava pločevine in jeklogradnja

Delavnica idej

Obdelava pločevine:
- 17 obdelovancev na izbiro - Bakrene rože za materinski dan - VA žar za očetovski dan - Svečnik za božič - Zapestnice za izboljšanje zdravja

Jeklogradnja:
- Osnovna znanja jeklogradnje - Povezave z zatiči, lepljenjem, kovicami in vijaki - Konstrukcije v gradnji dvoran - Varjenje v jeklogradnji (WIG, MAG...) - Zaporedja upogibanja v jeklogradnji - Pločevinaste konstrukcije v jeklogradnji

V kompetence usmerjen pouk po Weinertu:
- Krepitev motoričnih sposobnosti - Razvijanje potenciala - Samostojnost, sposobnost za timsko delo - Samoorganizacija, kreativnost - Pouk po Daltonovem načrtu

Pedagoške zahteve:
- Spodbujanje človeškega procesa zorenja in razvoja - Krepitev kognitivnih spretnosti in sposobnosti - Širitev osebnih potencialov - Poklicne možnosti – Vednost in znanje za bodoči poklic - Samostojno pridobivanje znanja - V skladu z izobrazbo po §2 SchOG

360° HTL1 Lastenstraße

 

• LE02 Livarna

Učenci/ke spoznajo osnovne spretnosti izdelave kalupov pri projektno usmerjenem pouku:
Livarski pesek z oljem ali glino in njegove lastnosti - Modeli z ravno delitvijo kot odlitek v enem kosu - Kalupi s kalupnimi ploščami – male serije - Kalupi z jedrom – liti deli z votlimi prostori v notranjosti - Izdelava jedra v CO2 postopku - Priprava livarskega peska z visoko zmogljivim mešalnikom in centrifugo za pesek - Postopek iztaljevanja voska

Taljenje in litje lahkih in težkih kovin: V MF indukcijski peči se talijo Al-litine, medenina, bron in rdeča litina ter se nato ulijejo v izdelane kalupe. Učenke in učenci doživijo fascinantnost tekočih delovnih snovi, spoznajo njihovo obnašanje (npr. vzgon) in nevarnosti (nastajanje plinov zaradi vročine).

Obdelava odlitkov: Po ločitvi obdelovancev od sistema za vlivanje jih z brušenjem in piljenjem obdelamo v več delovnih korakih.

Sklep: Treniramo predstavno sposobnost oziroma moč domišljije bodočih konstruktorjev. Od pozitivnega modela se izdela kalup (negativ), po litju nastane obdelovanec (pozitiv), ki pa je za stopnjo krčenja materiala manjši od modela. Učenke in učenci spoznajo del množice oblikovalskih možnosti livarske tehnike.

360° HTL1 Lastenstraße

 

• LE11 Tehnika umetnih mas

Učenci vseh treh strokovnih smeri v prvem razredu spoznajo naslednje delovne tehnike:
- BRIZGALNO VLIVANJE - VAKUUMSKO OBLIKOVANJE - VARJENJE PLASTIKE - LEPLJENJE - PILJENJE - POLIRANJE

360° HTL1 Lastenstraße

 

• LE12 Izdelava modelov

Izdelava modelov, mnogokrat imenovana tudi modelno mizarstvo, je nepogrešljiv del izobraževanja za strojnega inženirja. Bodočemu tehniku se posredujejo postopki za izdelavo modelov za ulivanje kovin. Pri tem imajo pomembno vlogo lastnosti in možnosti za uporabo „kompozitnega materiala“ lesa.

Težišča izobraževanja so:
- Obdelava različnih materialov kot npr. lesa in lesnih materialov, plošč iz ekspandiranih umetnih mas, smol, kalupne plošče, ….
- Zgradba izgubljenih modelov in trajnih modelov
- Upoštevanje livarskotehničnih dodatkov
- Obdelava površine in barva pri modelih

Učenca v prvem oziroma drugem razredu korak za korakom seznanjamo s to tematiko.

360° HTL1 Lastenstraße

 

 

 

Delavnica pritličje WU28 WU04 WU10a WU03 WU11

Za dodatne informacije prosim kliknite na željeni prostor.

Delavnica pritličje

• WU03 Avtogen – Varjenje s plinom

Prvo spoznavanje z materijo „jeklo“, spajkanje različnih toplotnih con od rdečega žara do taline. Izdelovanje enostavnih zvarnih spojev na tankih pločevinah. „Rezanje z ognjem“ kot toplotni postopek ločevanja.

• WU04 Obločno varjenje

Spoznavanje gospodarsko uporabnih postopkov na področju varjenja z inertnim plinom "MSG" in oblačnega varjenja (električno varjenje). Izdelava kompleksnih sestavnih delov in samostojno ovrednotenje napak pri zvaru.


360° HTL1 Lastenstraße

 

• WU11 Proizvodna tehnika

Poglabljanje naslednjih proizvodnih postopkov z ostružki:
- Struženje konvencionalno ter ciklično krmiljeno.
- Rezkanje konvencionalno ter CNC krmiljeno.
- Vrtanje na koordinatnem vrtalniku.

Učenec naj se nauči:
- pravilno izbrati rezalne hitrosti ter uporabljati primerno število vrtljajev in pomike za struženje, vrtanje, rezkanje.
- izdelovati obdelovance s pomočjo informacij na risbi, skladni z normami.

360° HTL1 Lastenstraße

 

• WU28 Stroji za ugotavljanje toka - Laboratorij

Kako merimo hitrost zračnega toka? Katera oblika telesa je tokovno bolj ugodna? Kako deluje Peltonova turbina? Na ta vprašanja in še mnoga druga znajo odgovoriti učenci petega letnika strojništva in zaključnega razreda večerne šole v laboratoriju za ugotavljanje toka. Za to so jim na voljo dve preskuševalni napravi za kompresor in ena preskuševalna naprava turbin za Peltonovo in Francisovo turbino, ena preskuševalna naprava za črpalke in en vetrovnik. Poleg tega je mogoče prikazati tokovnice okoli najrazličnejših teles. S tem dobijo bodoči maturanti možnost, da praktično preizkusijo in dojamejo, kar so se naučili v teoriji.

360° HTL1 Lastenstraße

 

 

Kompetenčni center za konstrukcijski menedžment TE02_03_06_07 TE02_03_06_07 TE02_03_06_07 TE02_03_06_07

Za dodatne informacije prosim kliknite na željeni prostor.

Kompetenčni center za konstrukcijski menedžment

• TE02/03/06/07 Konstrukcija

Stalno povpraševanje regionalnih/nadregionalnih industrijskih podjetij po izobraženih razvojnih, konstrukcijskih in projektnih inženirkah in inženirjih je bil vzrok, da smo ustanovili kompetenčni center za konstrukcijski menedžment. Na osnovi raznolike osnovne tehniške izobrazbe učenke in učenci obeh težišč pridobivajo temeljno znanje, ki jih s pomočjo 3D računalniškega programa CREO usposablja za razvijanje in konstruiranje zahtevnih strojnih in vozilskih komponent. Že v drugem letniku se učenke in učenci s pomočjo programa CREO seznanijo s 3D risanjem. 3D risanje intenzivno vadijo tudi v tretjem in četrtem letniku. S praktičnimi delovnimi nalogami in z raznimi ilustrativnimi gradivi se učenke in učenci učijo razvijanja, konstruiranja in merjenja sestavnih delov. Delovne naloge posameznih projektnih skupin zahtevajo dodatne spretnosti kot npr. izračun stroškov, načrtovanje projekta in časovni menedžment. Učenke in učenci v času pisanja diplomske naloge, ki je del zrelostnega in diplomskega izpita (mature), pridobljene spretnosti utrjujejo in udejanjijo v praksi. V optimalnem primeru učenke in učenci razvijajo, merijo in konstruirajo stroje v naših internih delavnicah. S tem je zarisano kroženje poteka, od kompleksne naloge do konstrukcije, od izdelave tja do intenzivnega sodelovanja z industrijo – to pomeni realnost, ki je ni mogoče preseči. Glej tudi: kompetenčna središča

360° HTL1 Lastenstraße

 

 

Delavnica tehnika motornih vozil TU16 TU13

Za dodatne informacije prosim kliknite na željeni prostor.

Delavnica tehnika motornih vozil

• TU13 Kompetenčno središče za tehniko motornih vozil

Začenši z zgradbo motornega vozila z bistvenimi komponentami – podvozje , krmiljenje, zavore, prenos moči – dobite na vozilih, ki se nahajajo v kompetenčnem središču, poglobljen vpogled v posamezne načine delovanja komponent. Glej tudi: kompetenčna središča

360°-Tour starten

• TU16 Kompetenčno središče za e-mobilnost

Mobilnost bodočnosti bo električna! Delež električnih koles v Avstriji dosega že skoraj tretjino vseh prodanih koles! Kako pa deluje ta tehnika? Katere parametre lahko nastavimo na računalniku in kako najdemo optimum? Kakšen je optimalni ciklus polnjenja in praznjenja za različne tipe akumulatorjev? Za začetek se posvetimo pogonom električnih koles. Naslednja stopnja so potem naši e-skuterji. Dva od njih smo predelali v dirkalnika, katerih regulatorje motorja je mogoče prosto programirati. Moč merimo na preskuševalni napravi. Isto načrtujemo tudi z e-avtomobili!

 

 

Vodstvo / podrobnejše informacije:

WL Herbert Lechner

FOL Ing. BEd Herbert Lechner
vodja delavnic: strojništvo & mehatronika

E-Mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Telefon/pisarna: +43 650 4924301
Faks: +43 463 31605 23

WL Andreas Albel

FOL Ing. BEd Andreas Albel
vodj delavnic: elektrotehnika

E-Mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Telefon/pisarna: +43 699 19152969
Faks: +43 463 31605 23

 

 

HTL1 Lastenstraße

 

"Ne zadostuje, da tehnika dobro deluje.
Mora biti tudi ustrezna za svet."
(Gera von Randowa)